Siirry suoraan sisältöön

Kiristyskirje

Mikä on kiristyskirje ja mitä sen kanssa voi tehdä?

Mikä kiristyskirje?

Kiristyskirje tuli suuren kansan tietouteen, kun eräs lakitoimisto alkoi lähettämään ihmisille kirjeitä, joissa vaadittiin ihmisiä maksamaan korvauksia elokuvien tai musiikin laittomasta lataamisesta. Lakitoimisto oli seurannut internetissä toimivien niin sanottujen torrent-sivustojen toimintaa ja kerännyt talteen tietoja niistä ihmisistä, jotka olivat käyttäneet niiden palveluita.

Maksuvaatimus koskee yksityisiä henkilöitä, joiden väitetään ladanneen laitonta materiaalia verkosta. Asiaan on kuitenkin liittynyt paljon ongelmia, sillä voi olla hankala osoittaa, kuka lopulta on ladannut tiedostoja. Esimerkiksi kerrostaloissa on useita langattomia verkkoja, joissa toisinaan ei välttämättä ole salasanaa suojana. Näin ollen kuka tahansa voi kirjautua langattomaan verkkoon ja aloittaa laittomien tiedostojen lataamisen.

Piratismi on ollut merkittävä ongelma varsinkin musiikille jo vuosia. Musiikin laiton lataaminen lähti nopeaan nousuun 1990-luvun loppupuolella ja saavutti huippunsa 2000-luvun alussa kehitetyn ohjelmiston myötä.

Piratismi on digiajan suuria ongelmia

Piratismi on keskeinen ongelma varsinkin luoville aloille, jotka ovat kärsineet suuresti piratismin luomasta uhasta ja sen aiheuttamasta myynnin laskusta. Tähän on vastattu vaatimalla korvauksia ihmisiltä, mutta kiristys ei ole monien mielestä oikea tapa hoitaa asiaa.

Kun musiikki, elokuvat ja monet muut taidemuodot vaihtuivat digitaalisiksi, niitä on ollut helppo kopioida ja jakaa netin kautta. Digitaalisuus mahdollistaa kopioinnin siten, ettei kopion laatu kärsi kopioinnin aikana. Tämä on luonnollisesti johtanut siihen, että verkkoon on muodostunut lukuisia palveluita, joista voi ladata musiikkia ja elokuvia laittomasti.

Mikä on kiristyskirje ja mitä sen kanssa voi tehdä
Mikä on kiristyskirje ja mitä sen kanssa voi tehdä

Tekijänoikeudet suojaavat taideteoksien tekijöitä

Piratismi rikkoo räikeästi tekijänoikeuslakia, sillä taideteokset kuuluvat tekijänoikeuksien piiriin. Näin ollen elokuvien ja musiikin oikeudet kuuluvat viime kädessä niiden tekijöille. Kun esimerkiksi musiikkia soitetaan julkisilla paikoilla, Teosto kerää siitä lupamaksuja ja tilittää ne musiikintekijöille. Tämän se voi tehdä tekijänoikeuteen vedoten, jolloin julkisten toimijoiden tulee maksaa käyttämästään musiikista.

Tekijänoikeudet määritellään laissa yksityiskohtaisesti. Tekijänoikeuslaki sanoo, että teoksen tekijälle kuuluvat sen henkilökohtaiseen ilmaisuun liittyvät oikeudet. Näin ollen esimerkiksi ideoita tai taiteen tekemisen taustalla olevia teorioita ei voi suojata tekijänoikeudella, vaan ne on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi. Yleensä taiteen tekijät eivät saa kuukausipalkkaa, vaan tulot kertyvät teosten myynneistä satunnaisesti ja siksi tekijänoikeuksien valvonta on tärkeää.

Kiitokset

Kiitos kannustamisesta ja tukenamme olemisesta https://casinobetting.live/. Apunne on ollut sanoinkuvaamattoman arvokasta ja teihin on voinut luottaa täysin.

Lukijoillemme kiitokset kiinnostuksestanne aihettamme kohtaan. Toivottavasti pystymme jatkossakin tarjoamaan aiheita, jotka kiinnostavat sekä auttavat.

Viimeisimmät artikkelit

Taustamusiikin käyttö tarvitsee musiikkiluvan.

Musiikkilupa taustamusiikille

Miksi ja missä tilanteessa pitää hankkia musiikkilupa? Tutustu tarkemmin musiikkiluvan taustoihin ja siihen, mitä hyötyä siitä on.

Kiristyskirje on monelta osin ongelmallinen

Koska tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille, tulee niitä myös puolustaa eri tahojen toimesta. Joidenkin lakitoimistojen lähettämät kirjeet vaativat korvauksia laittomasti tehdyistä latauksista. Monet ovat maksaneet kirjeissä vaaditun summan, vaikka he eivät ole edes ladanneet siinä mainittuja tiedostoja. Kiristyskirje on tältä osin osuva nimi, sillä täyttä varmuutta todellisen lataajan henkilöllisyydestä voi olla vaikea näyttää.

Kiristyskirje sisältää tietoja siitä, mitä henkilö on ladannut ja milloin tämä on tapahtunut. Lisäksi mukana on maksuvaatimus, joka tulee täyttää tai asia viedään muutoin oikeuteen. Oikeudessa on käsitelty useita tapauksia, joista osa on päätynyt lakitoimiston ja osa yksittäisen henkilön voittoon. Kirjeet ovat siis hyvin kyseenalainen tapa valvoa tekijänoikeuksia, sillä myös syyttömät joutuvat kärsimään niistä.

Ihmisten tunnistaminen verkossa on vaikeaa

Kiristyskirje lähetetään ihmisille IP-osoitteen perusteella. Jokaisella verkkoon kytketyllä laitteella on IP-osoite, jotta liikenne laitteiden välillä olisi mahdollista. Sitä voi verrata katuosoitteeseen, joten sen avulla voidaan tunnistaa myös ihmisiä. Tunnistaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä IP-osoitteet vaihtuvat ja samoja IP-osoitteita käyttävät useat ihmiset. Voi olla myös vaikea näyttää toteen sitä, ettei verkkoa ole käyttänyt jokin ulkopuolinen ihminen.

Yksittäisen ihmisen tunnistamista IP-osoitteen perusteella voidaan pitää epäluotettavana. Myös EU:n tuomioistuin on määritellyt, ettei pelkkä IP-osoite riitä varmistamaan yksiselitteisesti sitä, kuka verkkoa on käyttänyt. Näin ollen tätä käytäntöä sovelletaan myös Suomessa, mutta tilanne saattaa muuttua vielä ennakkotapauksen yhteydessä.