Kiristys

Rangaistava rikos

Kiristys on yksi rikoksen muoto

Törkeä kiristys on rangaistava teko ja siitä saa minimissään 4 kuukautta ehdotonta vankeutta. Kyseessä on siis suhteellisen kova rangaistus ja parhaimmillaan tuomio voi olla useita vuosia. Silloin kiristyksessä on käytetty hyväksi ihmisen heikko tilaa ja uhattu esimerkiksi väkivallalla. Tyypillinen kiristys liittyy yleensä rahaan, jossa uhrilta vaaditaan rahaa jotain pelotetta vastaan. Erityisen alttiita kiristykselle ovat vanhukset ja tai muutoin sellaiset ihmiset, joiden on vaikea puolustaa itseään. Lisäksi jokin arkaluontoinen tieto aiheuttaa sen, että sillä voidaan kiristää ihmistä. Kiristys eroaa ryöstöstä siinä, että ryöstämisessä väkivallan uhka on välitön, kun taas kiristyksessä se saattaa tapahtua joskus tulevaisuudessa.

Kiristys ja uhkailu ovat laissa rangaistavia tekoja, eikä niitä tarvitse kenenkään sietää. Valitettavasti toisinaan tilanne ajautuu siihen, että esimerkiksi rikollisjärjestöt alkavat painostaa jotakin yksilöä.

Uhkailu on laitonta

Kiristämiseen liittyy usein myös uhkailu, jolla uhria pyritään alistumaan uhrin rooliin. Uhkailu on kuitenkin laitonta ja siitä voi nostaa syytteen, mikäli uhkailun kohde kokee asemansa oikeasti uhatuksi. Verbaalin uhkaamisen lisäksi rikoksen tunnusmerkit täyttyy, jos nostaa aseen toista kohti.

Uhkailusta saa yleensä sakkoa ja maksimissaan siitä voi saada kaksi vuotta vankeutta. Uhkailu on ollut otsikoissa, sillä se on lisääntynyt jonkin verran sosiaalisessa median myötä. Kannattaa siis muistaa käyttäytyä hyvin myös internetissä. Toisen henkilökohtaisen aseman tai fyysisen koskemattomuuden rikkominen on rangaistava teko, eikä sitä tarvitse tehdä suullisesti.

Kiristys on yksi rikoksen muoto
Kiristys on yksi rikoksen muoto

Törkeä kiristys tuo tekijälle vankeutta

Jos tekijä uhkaa rikoksen uhrin henkeä, on kysymyksessä silloin törkeä kiristys. Välitön tai tulevaisuuteen liittyvä hengenvaara on törkeä uhkaus, josta tulee kovemmat tuomiot. Törkeäksi kiristykseksi luetaan myös sellainen tilanne, jossa kiristäjä pyrkii hyötymään merkittäviä määriä rahaa tai muuta omaisuutta itselleen. Tällaisissa tilanteissa kannattaa aina kääntyä poliisin puoleen.

Kiristäminen ei yleensä liity suoranaisesti tekijänoikeuslakeihin. Tekijänoikeuslaki pyrkii turvaamaan taiteilijoiden oikeuksia tekemiinsä teoksiin ja sitä valvoo julkiset tahot. Tästä on kuitenkin poikkeuksia ja tietyt asianajotoimistot ovat alkaneet perimään ihmisiltä maksuja tekijänoikeusrikkomuksista. Tämä on kuitenkin kyseenalaista toimintaa ja siitä on käyty useita oikeustaisteluitakin. Koska tilanne on hieman epämääräinen, kirjeitä on alettu kutsumaan kiristyskirjeiksi.

Kiristys voi tapahtua monella tapaa

Kiristys tapahtuu usein siten, että siitä ei jää jälkiä. Yleinen kiristystapa on tehdä se kasvokkain, jolloin todisteeksi jää ainoastaan uhrin sana. Kiristyskirje on harvinainen tapa tehdä kiristystä, sillä siitä jää helposti todiste. Tekijänoikeuksia peräävät lakitoimistot kuitenkin katsovat, etteivät he tosiasiassa kiristä ihmisiä, vaan kyseessä on lainmukainen huomautus laittoman materiaalin lataamisesta. Tällöin he toimivat lain mukaan ja pyrkivät vain suojelemaan tekijöiden oikeuksia luomiinsa teoksiin.

Törkeä kiristys on usein sellaista, että se tapahtuu fyysisesti samassa tilassa. Jos kiristäjällä on kuitenkin väkivaltaista taustaa tai teko on muutoin törkeä, se voidaan ottaa huomioon rangaistusta pohtiessa. Kaiken kaikkiaan teko arvioidaan kuitenkin kokonaisvaltaisesti, eikä yksittäisiin tekijöihin liitetä liikaa huomiota. Jos kiristämisen tavoitteena on kuitenkin saavuttaa paljon omaisuutta tai se uhkaa jonkun henkeä, on teko yksiselitteisesti törkeä.