Siirry suoraan sisältöön

Tekijänoikeuslaki

Turvaamassa taiteilijoiden työtä ja tuloja

Tekijänoikeuslaki turvaa luovien alojen toimintaa

Tekijänoikeusrikkomus tapahtuu silloin, jos joku käyttää taideteosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus turvaa tekijän oikeuden luomaansa teokseen, jolloin tekijällä säilyy oikeus päättää siitä, mihin ja missä yhteydessä teosta voidaan käyttää. Ilman tekijänoikeutta esimerkiksi musiikkia voisi käyttää mainonnassa ja muussa vastaavassa ilman, että tekijältä täytyy saada hyväksyntä. Lain avulla pyritään varmistamaan luovien alojen ihmisten toimeentulo sekä tarjoamaan heille turvaa. Usein taiteilijoilla on sellainen tilanne, etteivät he saa säännöllistä kuukausipalkkaa. Tulot perustuvat pitkälti siihen, kuinka paljon he saavat myytyä taidettaan eri kanavissa. Tekijänoikeus huolehtii siitä, että taiteilija pitää oikeuden tekemiinsä töihin ja auttaa heitä sopimusten teossa taidetta hankkivien tahojen kanssa.

Teosto valvoo musiikintekijöiden tekijänoikeuksia ja huolehtii siitä, että yritykset ja muut tahot maksavat käyttämästään musiikista. Tekijänoikeuslaki määrää, että muusikoilla on laillinen oikeus tekemäänsä musiikkiin.

Teosto on musiikintekijöiden etujärjestö

Teosto on voittoa tuottamaton etujärjestö, joka huolehtii muusikoiden, säveltäjien, musiikinkustantajien sekä sanoittajien tekijänoikeuksista. Jos jokin yritys haluaa käyttää musiikkia esimerkiksi liiketiloissa tai mainoksissa, se on velvoitettu maksamaan musiikintekijöille korvauksia. Teosto kerää rahat musiikinkäyttäjiltä ja tilittää ne musiikintekijöille.

Teoston suurin asiakaskunta koostuu tavallisista yrityksistä, kuten ravintoloista ja muista julkisissa tiloissa toimivista toimijoista. Lisäksi televisio- ja radiokanavat ovat Teoston suuria asiakkaita, sillä ne tarvitsevat suuria määriä musiikkia joka vuosi. Teoston mukaan heidän asiakkainaan toimii noin 30 000 toimijaa, joten tehtävää riittää. Vuosittaiset tekijänoikeuskorvaukset liikkuvat noin 60 miljoonassa eurossa.

Tekijänoikeuslaki suojelee taiteilijan oikeuksia
Tekijänoikeuslaki suojelee taiteilijan oikeuksia

Musiikin esittämiseen tarvitaan lupa

Jos musiikkia haluaa soittaa julkisesti, niin mihin kaikkeen lupa tarvitaan? Jos pitää perhepiirissä yksityistilaisuuden, kuten häät, niin erillistä lupaa ei silloin tarvita. Mikäli tapahtuma on julkinen, tapahtuman järjestäjän tulee hankkia lupa musiikin soittamiseen. Kaikenlaiset julkiset tapahtumat, kuten taidenäyttelyt, messut, näytökset sekä muut ihmisille järjestettävät tapahtumat on tekijänoikeuden piiriin kuuluvia.

Nykyään on nopeasti yleistynyt tarve soittaa musiikkia verkossa, sillä erilaiset internetpalvelut ovat kasvaneet todella suosituiksi. Bloggaaminen on noussut suureen suosioon ja siinä käytetään monenlaisia kanavia hyväkseen. Tällöin multimediasta on tullut keskeinen osa myös musiikinkuluttamista. Mikäli luvat eivät ole kunnossa, lakifirmat saattavat lähestyä kirjeiden muodossa. Monet pitävät tätä toimintaa kyseenalaisena ja esittävät, että tällainen kiristys ei ole oikein.

Tekijänoikeuslaki ja sen rikkominen

Tekijänoikeuslaki määrittelee selkeästi sen, miten teoksen esittäjällä on oikeudet tekemäänsä taideteokseen. Mikäli jokin taho käyttää musiikkia ilman tekijänoikeuden lupaa, siitä seuraa rangaistus. Tekijänoikeutta valvotaan joidenkin lakitoimistojen toimesta, jotka lähettävät lakia rikkoneille kirjeitä. Kirjeissä on vaadittu laittomasti musiikkia käyttänyttä ihmistä korvaamaan tietty rahamäärä oikeudenhaltijoille. Tämä on herättänyt paljon keskustelua siitä, onko tällainen käytäntö oikein. Kirjeille on annettu nimeksi kiristyskirje sillä monien mielestä lakitoimistojen lähettämät kirjeet ovat laittomia.

Tekijänoikeusrikkomus on kuitenkin lain rikkomista ja siitä tulee seurata jonkinlainen rangaistus. Ilman tekijänoikeutta taidetta tekevien ihmisten asema olisi vaikea, sillä onhan kyse heidän toimeentulostaan. Perinteisesti piraattilevyjen valmistaminen on ollut yleisin rikkomus. Nykyään laiton kopioiminen ei perustu enää niinkään fyysisiin levyihin, vaan laittomiin latauksiin. Elokuvia, musiikkia ja muuta taidetta ladataan laittomasti verkosta, johon on pyritty puuttumaan vaatimalla korvauksia yksityisiltä ihmisiltä jälkikäteen.